Create Artist

NASTUPI NA EXITU 2018: USLOVI I ODREDBE

Zahvaljujemo se na interesovanju koje ste pokazali za učešće na EXIT festivalu 2018!

Neophodno je da se upoznate sa nekoliko važnih stvari:

1. Konkurs je otvoren za sve izvođače, bez obzira da li imaju izdavača ili ne.

2. Moguće je poslati samo jednu prijavu po izvođaču. Otvaranje većeg broja naloga (ličnih stranica) na portalu ne uvećava šanse na konkursu. Prilikom prijave/otvaranja naloga neophodno je da okačite najmanje dva audio snimka uz ostala obavezna polja u formularu koji se nalazi ispod ovog teksta. Takođe, možete linkovati i video snimke. Proces registracije i uploada obaveznog sadržaja mora biti zavržen najkasnije do petka, 4. maja 2018. Ovim putem smatraće se da ste slanjem prijave prihvatili uslove za učešće na konkursu. Naknadne prijave neće biti prihvaćene, s obzirom na to da se sistem za prijavu zatvara navedenog datuma u 23:59.

3. Organizator ima pravo da diskvalifikuje izvođača ukoliko je bilo koja od dostavljenih informacija netačna, dovodi u zabludu ili ako neka od traženih informacija nedostaje i ukoliko sadržaj prijave nije originalan, nije u potpunosti delo izvođača, ako nije autentičan ili ako na bilo koji način nije u skladu sa uslovima konkursa. Izvođač mora imati pravo da podnese sadržaj prijave na konkurs.

4. Što se tiče dozvole od strane organizatora da uploadujete sadržaj prijave i ostali sadržaj na internet portal, i na taj način se prijavite na konkurs, slažete se da na sadržaj prijave dajete organizatoru neekskluzivna prava i dozvolu da bez bilo kakve nadoknade ili slične obaveze: koristi, reprodukuje, priređuje, objavljuje, distribuira, izvodi, uživa u svim autorskim pravima i pravima na publicitet; da koristi sadržaj prijave ili delove iste u ostalim vidovima eksploatacije u svim medijima sa svim pripadajućim pravima bez ograničenja samo na internet portal.

5. Vi predstavljate garant i slažete se da nijedan sadržaj prijave ili bilo koji deo iste:

  • nije uvredljiv ili napadan;
  • ne krši autorska, moralna i prava na izvođenje;
  • da ne krši pravo na privatnost, trgovinske marke ili bilo koje pravo vlasništva treće strane;
  • da ne sadrži i ne otkriva poverljive informacije treće strane;
  • da ne sadrži softverske viruse ili bilo kakav kompjuterski kod, datoteku ili program osmišljen da utiče na funkcionalnost bilo kojeg kompjuterskog softvera ili hardvera ili telekomunikacione opreme.

6. Ovim dokumentom oslobađate organizatora odgovornosti od bilo kakvih potraživanja za obeštećenjem ili bilo kakvih tužbi koje proističu iz, ili su u vezi sa sadržajem prijave. Organizator zadržava pravo da u potpunoj diskreciji ukloni bilo koji sadržaj sa internet portala za koji smatra da može prekršiti bilo koju od gore navedenih odredbi.

7. Organizator nije obavezan da vrši bilo kakve uplate u vezi sa izvođenjem ili za druge troškove.

8. Organizator neće ulaziti u bilo kakvu prepisku sa podnosiocima zahteva za konkurs.

9. Prijavom na konkurs slažete se:

  • da će kompletan materijal i izvođenje dostavljenog materijala na EXIT festivalu 2018 biti emitovan na radio/televizijskom programu bez prethodnih konsultacija, kao i da može biti postavljen na internet stranicama EXIT festivala;
  • da će po završetku konkursa biti dostupan za izvođenje materijala kao što je opisano u Odeljku 12.

10. Nakon preslušavanja najmanje dva dostavljena snimka iz sadržaja prijave, tim selektora formiraće listu učesnika na EXIT festivalu 2018.

11. Svi podnosioci zahteva za konkurs biće informisani putem sajta www.exitfest.org da li su uspeli da uđu u konačnu selekciju ili ne, najkasnije do 1. juna 2018. EXIT festival će biti održan na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu od 12. do 15. jula 2018.

12. Svi pozvani izvođači:

  • biće obavešteni o tačnom datumu njihovog nastupa;
  • moraju blisko sarađivati sa menadžerom bine, u skladu sa svim zdravstvenim i bezbednosnim zahtevima, i mora obezbediti bezbednu opremu za rad;
  • ne smeju prekoračiti vremenski okvir dat od strane menadžera bine.

U slučaju audio/video snimanja nastupa izvođača na EXIT festivalu 2018, svi izvođači ovim putem daju pristanak da organizator može da koristi snimke u svim oblicima, uključujući, ali bez ograničenja na, televiziju, radio i internet bez daljih referenci ili plaćanja ka njima (a koja podležu plaćanju tantijema od strane SOKOJ-a autorima pesama).

13. Svim izvođačima koji će nastupati na EXIT festivalu biće poslat tehnički rajder od strane organizatora. Dodatnu tehničku opremu obezbeđuju izvođači.

14. Organizator će obezbediti propusnice koje će izvođačima omogućiti da prisustvuju kompletnom festivalu na dan nastupanja. Organizator ne obezbeđuje smeštaj izvođačima.

Organizatori festivala će učiniti sve da obezbede da izabrani učesnici konkursa nastupe na EXIT festivalu 2018. Ipak, organizatori mogu u određenim okolnostima biti prinuđeni da otkažu nastup bez konsultacija sa izvođačem.

Maximum file size: 100 KB
Allowed extensions: png gif jpg jpeg
Images must be exactly 100x100 pixels
Maximum file size: 3 MB
Allowed extensions: png gif jpg jpeg
Images must be between 236x172 pixels and 1000x1000
Video name: OrderRemove
If you add more, the names must be in sync with the next field (Video)
Video: OrderRemove
Enter embed code
* Zbog tehničkih problema nije moguće unositi reč "iframe" u ovo polje. Kako bi ste izbegli greške, KLIKNITE OVDE svaki put pre nego što izaberete da dodate još jedan embed kod. * Due to technical difficulties it is not possible to enter the phrase "iframe" in this field. In order to avoid the errors, CLICK HERE every time before you choose to add another embed code.
Track name: OrderRemove
If you add more, the names must be in sync with the next field (Track)
Track: OrderRemove
Maximum file size: 9 MB
Allowed extensions: mp3
Soundcloud: *OrderRemove
Unesite embed kod
Paste embed code
* Zbog tehničkih problema nije moguće unositi reč "iframe" u ovo polje. Kako bi ste izbegli greške, KLIKNITE OVDE svaki put pre nego što izaberete da dodate još jedan embed kod. * Due to technical difficulties it is not possible to enter the phrase "iframe" in this field. In order to avoid the errors, CLICK HERE every time before you choose to add another embed code.
Select more by holding the CTRL key
name one
name two
Select if you are a band or a DJ
Your username/password will be sent to this email.